EVCİLER KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI


Ergün YURTTAŞ
Vakıf Müdürü

 
 

 

Ergün ÖNEL
Büro Görevlisi


Salih AKA
S.Y.İ.G.
Evciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1991 yılında kurulmuştur. Vakfın organları Vakıf Başkanı ve Mütevelli Heyetidir. Evciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında3 personel görev yapmaktadır.

1- Ergün YURTTAŞ - S.Y.D.V. Müdürü

2- Ergün ÖNEL - Büro Görevlisi

3- Salih AKA - Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi

 

VAKFIN AMACI

 

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan Vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilmek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak suretiyle, gelir dağıtımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı teşvik etmektir.

 

VAKIF YÖNETİCİLERİ ve GÖREVLERİ

 

 


Fatih SAYARAR
Kaymakam
Vakıf Başkanı 
     
Saim ÖZER
Belediye Başkanı
Üye

İlçe Malmüdürü
Üye
Hasan BAYRAM
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Üye

İlçe Sağlık Müdürü V.
Üye

 

       
Ceyhun AYYILDIZ
İlçe Tarım Müdür V.
Üye

İlçe Müftüsü V.
Üye
Atalay EMER
Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı
Üye
Dede ATEŞ GökçekKöyü Muhtarı
Üye

 

     

(Halktan )
Üye
( Halktan )
Üye
Yılmaz KUZU
( Halktan )
Üye